Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: xây dựng nguồn data dữ liệu cho Cty để chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Phạm vi thu thập: toàn quốc

Phạm vi sử dụng thông tin: toàn quốc 

Thời gian lưu trữ thông tin: 01 năm 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Website hoặc số điện thoại